You Are Here: Home » Ροή » To πλήρες κείμενο της ευρωπαϊκής έκθεσης προόδου της Τουρκίας

To πλήρες κείμενο της ευρωπαϊκής έκθεσης προόδου της Τουρκίας

To πλήρες κείμενο της ευρωπαϊκής έκθεσης προόδου της  Τουρκίας
Λύπη για την άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών, γεγονός που θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία, εκφράζει η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κάτι Πίρι, κατά την παρουσίαση των συμπερασμάτων της έκθεσής της για τη πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία.
Επίσης, επιδοκιμάζει τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε κατά τις συνομιλίες επανένωσης της Κύπρου, υπό την αιγίδα του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ. Η Ολλανδή ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών σημείωσε την προοπτική της επανένωσης της νήσου κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση, παρουσιάζοντας την έκθεση για την Τουρκία, την οποία είχε μόλις συζητήσει η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του ΕΚ.

Ανησυχεί για το γεγονός ότι, συνολικά, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία επιβραδύνθηκε και υπήρξε οπισθοδρόμηση σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και η ελευθερία της έκφρασης.

Έκανε ειδική αναφορά στον τερματισμό των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Κουρδικό και τόνισε ότι 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά λόγω των εχθροπραξιών. Η Κάτι Πίρι έκανε λόγο για πιθανό νέο προσφυγικό κύμα, αυτή τη φορά από την ίδια την Τουρκία.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης προόδου της Τουρκίας, όπως το συνέταξε η κ. Πίρι.

I. Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας: η σημερινή κατάσταση

1.    ανησυχεί για το γεγονός ότι, συνολικά, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία επιβραδύνθηκε και υπήρξε οπισθοδρόμηση σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και η ελευθερία της έκφρασης·

2.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανενεργοποίηση της διαδικασίας προσχώρησης και ελπίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί συγκεκριμένη πρόοδος με το άνοιγμα νέων κεφαλαίων διαπραγμάτευσης, όταν πληρούνται τα κριτήρια αξιολόγησης·  υποστηρίζει σθεναρά έναν διαρθρωμένο και τακτικότερο διάλογο υψηλού επιπέδου σε θέματα καίριας σημασίας·

3.    πιστεύει ότι η απόφαση να αναβληθεί η έκθεση της Επιτροπής του 2015 μέχρι το πέρας των τουρκικών εκλογών ήταν εσφαλμένη διότι δόθηκε η εντύπωση ότι η ΕΕ ήταν πρόθυμη να σιωπήσει σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία της Άγκυρας όσον αφορά τους πρόσφυγες· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να υπερασπιστούν σαφώς το κράτος δικαίου στη Τουρκία, ανεξαρτήτως άλλων συμφερόντων·

4.    λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα των επαναληπτικών βουλευτικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν την 1η Νοεμβρίου 2015 και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μείωσή του ορίου του 10 % για είσοδο στο κοινοβούλιο· επικροτεί την ενεργό συμμετοχή εθελοντών της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια των εκλογών και την υψηλή προσέλευση των ψηφοφόρων· αποδοκιμάζει, ωστόσο, τις επιθέσεις κατά μεμονωμένων υποψηφίων και γραφείων κομμάτων·

5.    ζητεί την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης μέσω της επέκτασής της στα γεωργικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις·

II. Σεβασμός του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

6.    επιμένει σθεναρά ότι είναι αναγκαίο η τουρκική κυβέρνηση να επιδείξει σημαντική πρόοδο στον τομέα του κράτους δικαίου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη διατύπωση των επίσημων κριτηρίων αξιολόγησης και, στη συνέχεια, το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 (δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια), γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση πραγματικά αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία με βάση τις αξίες και τα πρότυπα της ΕΕ·

7.    εκφράζει τη λύπη του για τη σοβαρή οπισθοδρόμηση της ελευθερίας της έκφρασης στην Τουρκία· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία του λόγου και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται στο επίκεντρο των αξιών της ΕΕ· ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων των Can Dündar και Erdem Gül·

8.    παροτρύνει την κυβέρνηση της Τουρκίας να θέσει τέρμα στις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις που ασκούνται στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· καταδικάζει έντονα τις λεκτικές και σωματικές επιθέσεις, καθώς και την αυξανόμενη χρήση της νομοθεσίας περί δυσφήμισης και της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας εις βάρος δημοσιογράφων· καταδικάζει επίσης τις απαγορεύσεις περιεχομένου για τη διαδικτυακή και συμβατική δημοσιογραφία καθώς και τη φραγή ιστοτόπων· εκφράζει, ιδίως, τη λύπη του για τις έρευνες, τις συλλήψεις, τις ποινές φυλάκισης και τα τιμωρητικά πρόστιμα για υποτιθέμενη προσβολή του αρχηγού του κράτους, βάσει του άρθρου 299 του Ποινικού Κώδικα·

9.    επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τον αντιτρομοκρατικό νόμο, και, συγκεκριμένα, για τον ευρύ ορισμό της τρομοκρατίας που περιλαμβάνει· επιμένει ότι η ποινική και αντιτρομοκρατική νομοθεσία πρέπει να συνάδει με τη νομολογία του ΕΔΑΔ· εκφράζει τον προβληματισμό του για τις πολυάριθμες ανατοποθετήσεις, ανεπιθύμητες μεταθέσεις και παύσεις δικαστών και εισαγγελέων, που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος, καθώς και την τήρηση των αρχών της δίκαιης δίκης και της διάκρισης των εξουσιών·

10.    πιστεύει ότι ένα νέο Σύνταγμα το οποίο θα βασίζεται σε διατάξεις που θα προωθούν μια πολυφωνική και ανεκτική κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς, θα ενίσχυε τη μεταρρυθμιστική διαδικασία· υπογραμμίζει ότι το νέο Σύνταγμα θα πρέπει να βασίζεται στην ευρεία συναίνεση όλου του πολιτικού φάσματος και της κοινωνίας στο σύνολό της·

III. Η κουρδική ειρηνευτική διαδικασία και η κατάσταση που επικρατεί στο νοτιανατολικό τμήμα της Τουρκίας

11.    εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας· αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμα της Τουρκίας για καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζονται με σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι αναλογικές και να μην λαμβάνουν τη μορφή συλλογικής τιμωρίας· καταδικάζει την ανάρμοστη συμπεριφορά των ειδικών δυνάμεων ασφαλείας και ζητεί την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης·

12.    καταδικάζει την επιστροφή στη βία του PKK, το οποίο συγκαταλέγεται στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ· τονίζει ότι δεν υφίσταται βίαιη λύση για το κουρδικό ζήτημα και καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων· εκφράζει, εν προκειμένω, τη βαθιά του ανησυχία για την κατασκευή οδοφραγμάτων και τη διάνοιξη χαρακωμάτων από μαχητές του YPG-H· επιμένει, ωστόσο, ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες πρέπει να επιτρέπονται·

13.    καλεί τις τουρκικές αρχές να άρουν αμέσως τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας· παροτρύνει την κυβέρνηση να επιτρέψει τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο, τηρώντας τα προσωρινά μέτρα του ΕΔΑΔ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους αυξανόμενους θανάτους αμάχων, που πρέπει να ερευνηθούν ενδελεχώς, και το γεγονός ότι περίπου 400.000 άτομα έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά· υπογραμμίζει ότι πρέπει να επιτραπεί στις οικογένειες να περισυλλέξουν τους νεκρούς από τους δρόμους και να τους θάψουν· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή έναν επίσημο μηχανισμό για επείγουσα βοήθεια και αποζημίωση για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έχασαν τα μέσα βιοπορισμού τους και κατέστησαν άνεργοι· θεωρεί λυπηρή την καταστροφή ιστορικής κληρονομιάς·

14.    απευθύνει έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και για αποκατάσταση της ειρηνευτικής διαδικασίας· καλεί την ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο σε αυτήν· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και την ίση μεταχείριση των πολιτών κουρδικής καταγωγής·

15.    εκφράζει τη λύπη του για τον εκφοβισμό και τη δίωξη περισσότερων από 1.000 ακαδημαϊκών που υπέγραψαν αναφορά υπέρ της ειρήνης· επισημαίνει ότι επιβάλλεται να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπαίτιοι της δολοφονίας του δικηγόρου Tahir Elci, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην ειρήνη και στα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις δικαστικές έρευνες που έχουν ως στόχο κυρίως μέλη του HDP, καθώς και για τη φυλάκιση και την παύση των τοπικών δημάρχων·

16.    καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIL στο Diyarbakir, το Suruc, την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους καθώς και προς τον τουρκικό λαό· υπογραμμίζει τη σημασία της διενέργειας ενδελεχών ερευνών σχετικά με τις εν λόγω επιθέσεις·

17.    σημειώνει την ενίσχυση του αγώνα της Τουρκίας κατά του ISIL και παροτρύνει την Τουρκία να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει ξένους μαχητές, χρήματα και εξοπλισμό να φτάσουν στο ISIL μέσω του εδάφους της·

IV. Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας για τη μετανάστευση

18.    εξαίρει τη στάση της Τουρκίας σε ότι αφορά την υποδοχή του μεγαλύτερου προσφυγικού πληθυσμού στον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης για τους αιτούντες άσυλο που ταξιδεύουν προς την ΕΕ· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με την Τουρκία για να μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών που φθάνουν στην Ευρώπη και να αποτραπούν περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα· εκφράζει ικανοποίηση για το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες και τη διαχείριση της μετανάστευσης· τονίζει, ωστόσο, ότι η συνεργασία για τη μετανάστευση δεν θα πρέπει να συνδέεται με τη διαδικασία προσχώρησης·

19.    υπογραμμίζει ότι το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί μέρος της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, θα πρέπει να ωφελήσει άμεσα τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει τη θέση σε λειτουργία ενός μηχανισμού για να ελέγχεται η κατάλληλη χρήση των κονδυλίων· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά·

20.    επικροτεί την πρόσφατη απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να ανοίξει την αγορά εργασίας της χώρας για τους σύρους πρόσφυγες· παροτρύνει την ανάληψη περαιτέρω επείγουσας δράσης για να διασφαλιστεί ότι και τα 700.000 παιδιά από τη Συρία έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση· επαινεί την τουρκική κυβέρνηση διότι παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευση στους σύρους πρόσφυγες·

21.    συγχαίρει την Τουρκία για τη διατήρηση πολιτικής ανοιχτών συνόρων για τους σύρους πρόσφυγες· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να εφαρμόζεται πολύ αυστηρότερη πολιτική θεωρήσεων όσον αφορά τις τρίτες χώρες για τη μείωση της εισροής οικονομικών μεταναστών στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω την ασφάλεια των συνόρων της και να εντείνει τον αγώνα της κατά των διακινητών ανθρώπων· καλεί τον Frontex να προβεί σε στήριξη της τουρκικής ακτοφυλακής και ανταλλαγή πληροφοριών·

22.    επισημαίνει ότι η αναχαίτιση της μετανάστευσης προς την ΕΕ δεν θα πρέπει να οδηγεί σε απωθήσεις προσφύγων ή σε παράνομη κράτηση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία να άρει τη γεωγραφική επιφύλαξή της όσον αφορά τη σύμβαση της Γενεύης του 1951· επιμένει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ασφαλείς και νόμιμες οδοί για τους πρόσφυγες και καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις προσπάθειες τους για επανεγκατάσταση των προσφύγων· είναι της άποψης ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει η ροή προσφύγων προς την Ευρώπη είναι η εξεύρεση πολιτικής λύσης στη συριακή κρίση·

23.    τονίζει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ καθώς παρέχει την ευκαιρία για μια αποτελεσματικότερη πολιτική επιστροφής οικονομικών μεταναστών που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας· καλεί, εν τω μεταξύ, την Τουρκία να εφαρμόζει πλήρως και αποτελεσματικά τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής·

24.    ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εκπληρώσει τα κριτήρια που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων συνιστά αξιοκρατική διαδικασία και μόνον όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα παρέχεται στους τούρκους πολίτες η δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη τεχνική βοήθεια για την εκπλήρωση των όρων του χάρτη πορείας·

V. Πρόοδος των συνομιλιών για την επανένωση της Κύπρου

25.    επιδοκιμάζει τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε κατά τις συνομιλίες επανένωσης της Κύπρου, υπό την αιγίδα του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ· υποστηρίζει, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη σύσταση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική προσέγγιση των ηγετών της ελληνικής και τουρκικής κοινότητας στο νησί, την αποφασιστικότητα και τις άοκνες προσπάθειες τους για την επίτευξη δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης πριν από το τέλος του έτους· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι, για ολόκληρη την περιοχή και για την Ευρώπη, να επιλυθεί το κυπριακό πρόβλημα, που έχει διαρκέσει δεκαετίες·

26.    εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των δύο ηγετών σε μια σειρά μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων το άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης των συνόρων, τη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την ενοποίηση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας· ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει πλήρως τη διευθέτηση, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά· καλεί την Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να στηρίξουν ενεργά τη διαπραγματευτική διαδικασία και το αποτέλεσμά της· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση 550 (1984) του ΣΑΗΕ· επικροτεί το γεγονός ότι παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις σχετικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών περιοχών, στην Επιτροπή για τους Αγνοούμενους·

27.    επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία του προέδρου κ. Αναστασιάδη για να καταστεί η τουρκική μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη να εφαρμοστεί το κεκτημένο της ΕΕ στο μελλοντικό τουρκοκυπριακό ομόσπονδο κράτος κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας διακανονισμού· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση της δικοινοτικής ad hoc επιτροπής προετοιμασίας για την ΕΕ·

28.    εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών, γεγονός που θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία·

29.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Πηγή – ΚΥΠΕ

About The Author

Number of Entries : 11645

Leave a Comment

Scroll to top