Κοινόχρηστα ποδήλατα θα αποκτήσει ο δήμος Ανατολικής Σάμου

0
27
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νόμιμες, διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την επιλογή Αναδόχου και την έγκριση πρακτικών και αναμένεται το πέρας των 10 ημερών για τις σχετικές ενστάσεις, για το έργο της προμήθειας κοινόχρηστων ποδηλάτων, αξίας 160.000 ευρώ, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα αυτόματης μίσθωσης και διαθέσιμο σε όλους, μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες.

Επιπρόσθετα, αναμένεται η έγκριση δημοπράτησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για την προμήθεια των κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, συνολικού ποσού 317.628,00 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν:

– Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.

– Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.

– Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).

– Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας.

– Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό

Σε ό, τι αφορά στα ποδήλατα από παλαιότερο πρόγραμμα του ενιαίου Δήμου Σάμου, ο εξοπλισμός δεν παραδόθηκε, διότι είχε λεηλατηθεί και καταστραφεί στο μεγαλύτερο μέρος του.