You Are Here: Home » TOP » Τα 17 σημεία τα οποία συμφωνήθηκαν στη χθεσινή Συνάντηση των Ηγετών για το προσφυγικό (βίντεο)

Τα 17 σημεία τα οποία συμφωνήθηκαν στη χθεσινή Συνάντηση των Ηγετών για το προσφυγικό (βίντεο)

Τα 17 σημεία τα οποία συμφωνήθηκαν στη χθεσινή Συνάντηση των Ηγετών για το προσφυγικό (βίντεο)

Παρατίθενται  τα 17 σημεία στα οποία συμφώνησαν, χθές, 25/10, οι ηγέτες που έλαβαν μέρος στη  Σύνοδο των Ηγετών της ΕΕ και των Ηγετών των χωρών της Δυτικής Βαλκανικής Οδού ,μέσω της οποίας περνoύν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι μεταναστευτικές ροές, κατευθυνόμενες στις πλούσιες χώρες του ευρωπαϊκού βορά.

Μόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών

1.Δημιουργία σημείων επαφής εντός 24 ωρών, ώστε να επιτραπούν οι καθημερινές ενημερώσεις και ο συντονισμός που θα καταστήσουν δυνατή την ομαλή πορεία των προσφύγων μέσω της Δυτικής Βαλκανικής Οδού.

2. Κατάθεση κοινών εκθέσεων με τις οποίες θα γίνεται εκτίμηση της συνολικής κατάστασης, και όταν κρίνεται αναγκαίο, παροχή οικονομικής υποστήριξης από την ΕΕ εντός 24 ωρών.

Περιορισμός Δετευρευουσών Μετακινήσεων

3. Αποθάρρυνση της μετακίνησης προσφύγων – μεταναστών προς τα σύνορα άλλης χώρας, αν, προηγουμένως, δεν υπάρχει ενημέρωση της χώρας διέλευσης.

Υποστήριξη προσφύγων – μεταναστών, σίτηση και στέγασή τους

4. Αύξηση της  δυναμικότητας, όσον αφορά στην προσφορά προσωρινής διαμονής, φαγητού, νερού, περίθαλψης και υποδομών υγιεινής, σε όσους έχουν ανάγκη. Όπου κρίνεται αναγκαίο, θα επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία.

5. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, η Ελλάδα θα αυξήσει τη δυναμικότητα υποδοχής μεταναστών σε 30.000 άτομα και θα ενισχύσει την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR) για τους Πρόσφυγες, παρέχοντας προγράμματα (η Ελλάδα) επιδότησης ενοικίου και φιλοξενίας από οικογένειες, για τουλάχιστον 20.000 άτομα ,πέραν των προαναφερθέντων 30.000 . Αυτό είναι προαπαιτούμενο για την υλοποίηση του προγράμματος Επανεγκατάστασης. Η οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας και της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αναμένεται.

6.  Συνεργασία με την UNHCR για την αύξηση της δυναμικότητας υποδοχής κατά μήκος της Δυτικής Βαλκανικής Οδού, κατά 50.000 άτομα.

7. Συνεργασία με τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα –  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης, της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης- που είναι έτοιμα να υποστηρίξουν οικονομικά της χώρες που θα το θελήσουν.

Συλλογική Διαχείρηση των μεταναστευτικών ροών.

8.Διασφάλιση ταυτοποίησης όλων όσων εισέρχονται, με τη μέγιστη δυνατή χρήση βιομετρικών δεδομένων.

9. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το μέγεθος των ροών και όταν αυτό ζητείται, ενημέρωση για τον αριθμό προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται εντός της επικράτειας μιας χώρας.

10. Συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. για υλοποίηση της συνεργασίας στο πληροφοριακό τομέα.

11. Εντατικοποίηση των εθνικών διαδικασιών και συντονισμένες ενέργειες απέλασης των οικονομικών μεταναστών, σε συνεργασία με τη Frontex.

12.  Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex για πρακτικά βήματα συνεργασίας με τρίτες χώρες, που θα αφορούν στην εντατικοποίηση των διαδικασιών επανεισδοχής, ειδικότερα με χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, και το Πακιστάν. Η Ε. Επιτροπή θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των υπαρχουσών συμφωνιών επανεισδοχής , ενώ θα προχωρήσει σε σύναψη αντίστοιχων συμφωνιών με χώρες με τις οποίες δεν έχουν υπογραφεί  τέτοιου είδους πρωτόκολλα.

Διαχείρηση Συνόρων

13. Αύξηση των συνοριακών ελέγχων μέσω:

  • Τελικοποίησης και εφαρμογής του Ευρωτουρκικού Σχεδίου Δράσης.
  • Εφαρμογής σε όλη του τη διάσταση του Ευρωτουρκικού Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής και του οδικού χάρτη για την απελευθέρωση της Βίζας για Τούρκους πολίτες.
  • Αναβάθμισης της Κοινής Επιχείρησης ¨Ποσειδών” (“Poseidon” Sea Joint Operation) στην Ελλάδα.
  • Ενίσχυσης της Frontex στα σύνορα Βουλγαρίας και Τουρκίας.
  • Ενδυνάμωσης της διασυνοριακής συνεργασίας Σκοπίων και Ελλάδας, με την αυξημένη εμπλοκή της UNHCR.
  • Ενδυνάμωσης της διαχείρισης των εξωτερικών χερσαίων συνόρων Ελλάδας, Σκοπίων και Αλβανίας σε συνεργασία με τη Frontex, με στόχευση η διαδικασία ταυτοποίησης να πραγματοποιείται στην Ελλάδα.
  • Συνεργασίας με τη Frontex για τον έλεγχο των διασυνοριακών περασμάτων και ενίσχυσης των διαδικασιών ταυτοποίησης στα περάσματα των Σερβοκροατικών σύνορων.
  • Εγκατάστασης 400 αστυνομικών στη Σλοβενία με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους, εντός μιας εβδομάδας, μέσω διμερούς υποστήριξης.
  • Ενδυνάμωσης του Δικτύου Ανάλυσης Ρίσκου της  Δυτικής Βαλκανικής Οδού της Frontex για αύξηση της παραγωγής Εκθέσεων πληροφοριών.
  • Χρήση, όπου είναι αυτό αναγκαίο, της Ομάδας Ταχείας Συνοριακής Επέμβασης  ( Rapid Border Intervention Team -RABIT).

14. Επαναβεβαίωση της  άρνησης εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι αρνούνται να αιτηθούν  διεθνούς προστασίας (σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τους πρόσφυγες και σύμφωνα με τo νόμο περί απαγόρευσης απέλασης ατόμων σε κίνδυνο και βάσει κανόνων ποσοστόσεων).

Αντιμετώπιση της λαθροδιακίνησης και του trafficking

15. Συνεργασία  Europol, Frontex and Interpol, για καταπολέμηση της λαθροδιακίνησης και του trafficking.

Ενημέρωση προσφύγων και μεταναστών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους

16. Χρήση κάθε μέσου επικοινωνίας προς πληροφόρηση των προσφύγων και των μεταναστών σχετικά με τους υπάρχοντες κανόνες και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ειδικότερα σχετικά με την άρνηση καταγραφής και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς και με την άρνηση κατάθεσης αίτησης ασύλου στο σημείο που βρίσκονται.

Έλεγχος

17.Έλεγχος της υλοποίησης των δεσμεύσεων σε εβδομαδιαία βάση. Η Επιτροπή θα συντονίζει  τα εθνικά σημεία επαφής.

About The Author

Number of Entries : 39399

Leave a Comment

Scroll to top