Συγκοινωνίες Σάμου

 

Συγκοινωνίες
Λιμεναρχείο Σάμου 22730 27318
Λιμενικός σταθ.Καρλοβάσου 2273030888
Λιμενικός σταθ.Πυθαγορείου 2273061225
Κρατικός Αερολιμένας Σάμου 2273087800
Κρατικός Αερολιμένας Σάμου 2273061222
Γραφείο Συγκοινωνιών 22730 80396
Ολυμπιακή Αεροπορία
Κρατήσεις Θέσεων (κεντρικό) 0801 44444
Κρατήσεις Θέσεων (Σάμου) 22730 27237
Εμπορεύματα 22730 28491
Προϊστάμενος 22730 28451
Πρακτορείο Αεροδρομίου 22730 61219
Πρακτορείο Καρλοβάσου 22730 32488
Πρακτορείο Πυθαγορείου 22730 61300
Κ.Τ.Ε.Λ. Σάμου 22730 27262
ΤΑΞΙ
ΤΑΞΙ Σάμου 22730 28404
ΤΑΞΙ Καρλοβάσου 22730 30777
ΤΑΞΙ Μαραθοκάμπου 22730 31000
ΤΑΞΙ Πυθαγορείου 22730 61450
ΤΑΞΙ Κοκκαρίου 22730 92585
ΤΑΞΙ Χώρας 22730 91100
ΤΑΞΙ Μυτιληνιών 22730 51400